PROGRAMAZIO INGURUNEA

Gure app-a Debabarreneko pertsonei zuzendua dago. Guztira 4 screen ditu:

1. screenean ongietorria ematen da eta aplikazioan egingo diren galderak zeri buruz diren azaltzen da. Horrez gain behar ez gero zoom egiteko aholkatzen da.

2. eta 3. screenetan guk lehenago sortutako csv bateko datuak hartuz galderak egiten dira eta bertan agertuko den mapan lekuak kokatu. Kontagailu bat dugu 30 segundu pasatu ondoren galderaz aldatzeko. Zuk mapan klikatu ondoren, ikututako lekuaren koordenatuak galderako lekuarenarekin konparatzen ditu. Lekuen kokapena lortzeko hiru faktore hartu ditugu kontuan: latitudea, longitudea eta pitagorasen teorema. Jakinda latitudeko gradu bat 111 km direla eta longitudeko gradu bat 89 km. Ondoren, bi distantziak aldaratu etae distantzia 1km baino gutxiagokoa bada, zuzena dela esango du, datu basean puntu bat gehituz eta screenen artean aldatuz. 5 galdera egin ondoren 4.screenera joango da.

4.screenean asteko eguna eta lortutako puntuazioa jarriko dira. Horretarako hiztegia erabili eta datu basetik aurretik gordetako puntuazio hartuko ditugu.